A.E. RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS "A.E.R.E"                      Esmeraldas

CASAL CATALA DE GUAYAQUIL                                                                          Guayaquil

CASAL CATALA DE QUITO                                                                                   Quito

CENTRO ESPAÑOL                                                                                               Quito

HOGAR CORAZON DE MARIA                                                                              Quito

SOCIEDAD DE DAMAS DE LA COLONIA ESPAÑOLA                                             Guayaquil

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA                                                           Guayaquil

Abreviaturas utilizadas:

A.E.= Asociación de Españoles

UA-21500815-2